OGN’UNU PORTA UN DONU – LU ME’ NATALI

OGN’UNU PORTA UN DONU

 “Ogn’unu porta un donu a lu Messia;

a lu Bamminu scarsu e puvureddru.

– Davanti a lu presepiu cci dicia

la nanna a so’ niputi nicareddru –

 

 

Lu picuraru porta ‘n’ agniddruzzu

lu mulinaru porta la farina

lu furnareddru cci porta un panuzzu

lu viddraneddru furmentu e racina.

 

Ogn’unu porta un donu e ssu’ cuntenti

pirchì “nni chista vita, niputeddru,

nun c’è cchiù bellu, e tenitillu a menti,

di fari un piaciri a un puvureddru.

                             A.D’Ascoli

     LU ME’ NATALI

 

La notti di Natali, tutti l’anni,

d’incantu mi ritrovu nicareddru

cu  ‘na spiranza sempiri cchiù granni

ca nasci lu Divinu Bammineddru.

 

M’arriva di luntanu, duci duci,

a lu chiaruri di ‘na cannileddra,

di notti sutta un celu chi spirluci:

lu sonu anticu di ‘na ciarameddra.

 

E poi cuntenti; l’angili vulannu,

mentri li Magi sunnu pi la via,

di porta a porta dicinu cantannu:

” Nascì lu Bammineddru!; lu Messia!”

                              A.D’Ascoli

ALTRI ARTICOLI

CONDIVIDILO