Si cunta e si raccunta

“C’era ‘na vota, un re e ‘na regina,
un principi, na dama, un cavaleri…”
-Lu cuntu accuminciava la zà’ Nina,
mi la ricordu comu fussi aieri.

“C’era na vota, allura, tutt’a un trattu…
Eccu, l’acchiappa!… Lu piglia!.. Lu lassa!…”
-Mentri lu filu tirava di scattu,
sbrugliannu lu raccuntu e la matassa.

A la brascera, misi atturniati,
stavamu tutti, stritti e ammunziddrati
a vucca aperta e cu l’occhi spirdati
a sentiri ddri storii ammintati.

“C’era navota…”-Ed’iju cu la me menti
iva currennu pi mari e pi munti
re, cavaleri, principi potenti…
e mi pirdiva mmezzu a chiddri cunti.

“Talija a ddr’alluccutu comu assuppa!”
-Diciva la zà Nina a Gustineddru,
mentri cu ddri so mani gruppa gruppa
m’accarizzava e mi diciva:”Beddru!”

    segnalata e premiata al 2°Premio di Poesia “Citta di Prizzi”                
    Tratta dalla raccolta di poesia “Scusciu di Ciancianeddri” di
  Agostino D’Ascoli

ALTRI ARTICOLI

CONDIVIDILO