LU ZAPPUNI

 

 

Ittariti vulissi ‘nt’un fussuni,

numaru setti, accrocca cristiani;

lu nomu chi ti dettiru zappuni

fu assiddiutu ‘nta li nomi strani;

accurza nerbi di lu to patroni,

distrudi vrazza, spaddi, rini e mani;

fa caminari a test’appuzzuni,

 a quattru pedi, peggio di li cani.

T’avìanu a chiamari ammagenti,

vili assassinu, capu di briganti;

bruttu si’ furmatu e malamenti

cà cu ti sfida resta scuncirtanti;

tu fa li stragi e duni suffrimenti,

metti li dulura strazianti,

lu to patroni lu lassi scuntenti

cci levi la so gioia di davanti.

Doppu ‘na jurnata di zappari

Lassi stanchizzi, strapazzu e duluri;

a cu ti manìa lu fai lamintari,

lu lassi giarnuliddu di coluri;

nni lu so lettu nun po’ ripusari,

poviru cuntadinu zappaturi,

mani ‘ncadduti cu dulura amari,

si senti ‘n cruci comu lu Signori!

Lu cuntadinu a tia malidici

Cà cci levi lu riposu e la so paci;

s’’un fussi pi lu pani tantu duci,

ti squagliassi ‘nti ‘na fornaci;

ma semmu custritti ad essiri to amici,

‘n mezzu li lamenti, lu chianti e li vuci.

Si ti vo scarricari li ‘nnimici,

zappa suliddu, ‘un essiri scapaci!