L’uviceddru

Mi raccuntava, u’ gniornu, un vicchiareddru
di chiddra vota, ancora  picciliddru,
‘ntempu di guerra, scarsu e puvureddru,
d’un fattu veru chi successi ad’iddru:
 
“C’era lu frati miju cchiù nicareddru
ca era cchiù di mia ben vulutu,
iju pinsava, quannu l’uviceddru
tutti li iorna cci vidija sirbutu.
 
Me matri ogni gnornu s’assittava
e cu lu cucchiarinu lu civava,
ed’iju misu ddra chi taliava
ca nun vi dicu comu spasimava.
 
Ma u’gnornu cci lu dissi a me matruzza:
pirchì a iddru l’ovu e a mia nenti?
“E iddra m’arrispusi, bon’armuzza:
-“Iddru è malatu, poviru ‘nnuccenti!”-
 
Stetti tanticchia mutu e pinsirusu,
cu l’occhi taliannu ddr’uviceddru
poi a me matri, dissi piatusu:
“Ma iju,mai cci cadu malateddru?…”
 
 
 
Tratta dalla raccolta di poesie“ Scrusciu di Ciancianeddri” di Agostino D’Ascoli

ALTRI ARTICOLI

CONDIVIDILO